Sprzedaż central telefonicznych

Liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – do czego służą?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centralki telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centralka telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.