Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Chcesz zamówić kontener otwarty? Koniecznie odwiedź tę stronę

Część śmieci nie może trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem oraz transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić m.in. firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]