Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego. Uzyskaj więcej szczegółów.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają tysiące zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w internecie bez problemu można wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyprą one z rynku doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Termin realizacji, język, typ tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Ostateczny koszt tłumaczenia tekstu kształtują wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (angielski, niderlandzki) czy romańskich (włoski, portugalski) będzie zasadniczo tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Translacja umów handlowych, referatów medycznych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Należy zaakcentować, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu odrębny numer oraz oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie konieczności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]