Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Zainteresowany tłumaczenia rosyjski Kraków? Zajrzyj tu.

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w Polsce.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Rosji, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]