Niezastąpione rozwiązania logisyczne – regały przesuwane

Mnóstwo magazynów ma powierzchnię niewystarczającą do tego, by pomieściły się w nich wszystkie składowane przez firmę produkty. Kwestia ta okazuje się wyjątkowo dotkliwa w mroźniach oraz chłodniach, które trudno jest powiększyć, a każdy dodatkowy metr sześcienny powoduje zwiększenie kosztów ich eksploatacji. W typowych magazynach, jak i tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie bardzo niskich temperatur, pomocne będą regały przesuwne. Na czym polega to rozwiązanie?

Czym są regały przejezdne?

Magazynowe regały przesuwne odróżniają się od tradycyjnych tym, że montowane są na specjalnych szynach znajdujących na podłodze oraz suficie hali. Dzięki temu można zsuwać ze sobą kilka regałów i zmieniać ich położenie. W każdym momencie można też mieć dostęp do dowolnej palety na terenie składu – wymaga to tylko przesunięcia przyległych regałów. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, pojemność magazynu może zostać podniesiona nawet o kilkadziesiąt procent jednocześnie zachowując koszty eksploatacji na dotychczasowym poziomie.

Kiedy wdrażać regały jezdne?

Jak już nadmieniliśmy, regały mobilne są zalecane szczególnie do chłodni oraz mroźni. Będą także doskonałym rozwiązaniem w małych magazynach, właściciele których z różnych względów nie mogą zdecydować się na ich rozbudowę. Regały jezdne nie wymagają zmian w strukturze hali. Dzięki temu ich instalacja jest możliwa zarówno w tworzących się właśnie obiektach, jak i w tych już istniejących. Może więc stać się idealnym sposobem na ich modernizację i tym samym na sprawniejsze wykorzystanie ich powierzchni oraz optymalizację wydatków wynikających z magazynowania towarów.