Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu lokatorów.

Komu powierzyć realizację zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnej sytuacji. Wszak zastosowanie adekwatnych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest także gruntowna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje zagrożenie podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich osłony przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów również powinno się powierzyć profesjonalistom, bowiem częstym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) czy też użycie ich tanich zamienników, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Nieodpowiednie ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.