Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców

Na www.testybielsko.pl sprawdzisz, jak zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi neurotyzm, psychotyzm i intro- oraz ekstrawersję. W przypadku testów aparaturowych specjalista sięga po wirometr, aparat krzyżowy, stereometr, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D oraz D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Powinno się dodać, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]