znaki BHP, tabliczki informacyjne

Znaki BHP – gdzie się je wykorzystuje?

W naszym kraju obowiązują naprawdę dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Dzisiaj przepisy BHP zwracają uwagę na wymóg właściwego znakowania budynków. Tym samym troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. W jakich sytuacjach wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Na ten moment znaki BHP umieszcza się na najróżniejszych budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, biurowce, jak także przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to między innymi oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy , które dotyczą sposobu zachowania się w momencie pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają naprawdę duże znaczenie, zaliczane są również instrukcje , które mówią o zasadach postępowania z odpadami biologicznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z naprawdę często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma odpowiednie opisanie trasy do ewakuacji. To ona jest używana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można także zobaczyć na wielu urządzeniach, które z powodu awarii nie mogą być użytkowane – odnosi się to m. in. wind. Znaki BHP szeroko wykorzystywane są również w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wykonuje?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to wysokogatunkowe PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie stracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co kluczowe – nadal pozostaną wyraźne. W wielu przypadkach powlekane są również warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one widoczne nawet po zapadnięciu zmroku. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Kontakt:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]