Szkolenia RODO dla właścicieli sklepów internetowych

Rok 2018 odszedł do historii z powodu wejścia w życie przepisów RODO. Unijna dyrektywa dotycząca ochroną danych osobowych przyczynił się do sporego niepokoju w wielu branżach. Jej konsekwencje odczuły zarówno instytucje publiczne (urzędy, szpitale czy przedszkola), jak i firmy z sektora prywatnego. Mowa tu szczególnie o sklepach internetowych, a także podmiotach wykonujących na ich rzecz różnorodne usługi. Żeby uniknąć kłopotów powiązanych z niewłaściwym administrowaniem danymi, ich pracownicy winni przejść szkolenie RODO.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – dlaczego to potrzebne?

Szkolenia RODO to jeden z najlepszych sposobów na to, aby zagwarantować sobie, iż dane osobowe kupujących w Twoim sklepie będą poprawnie chronione, a Ty nie ryzykujesz nałożenia grzywien przytoczonych w dokumencie unijnym. Praktyczne szkolenie z RODO w branży e-commerce pozwoli nam dopasować działania sklepu online do obecnych regulacji. W czasie kursu partycypanci dowiedzą się też, jak radzić sobie z najczęstszymi komplikacjami, na które w swojej pracy natrafiają ADO, czyli administratorzy danych osobowych.

Jak przebiega szkolenie RODO w e-commerce?

Szkolenia RODO nie pochłaniają wielu dni – zazwyczaj konieczną wiedzę można przekazać w ciągu jednego dnia. Od ich uczestników nie wymaga się wysokich kwalifikacji – wystarczająca będzie zaledwie elementarna wiedza z obszaru ochrony danych osobowych. Szkolenie jest rozdzielone na kilka bloków, w obrębie których prowadzone są pokazy multimedialne, odczyty ekspertów oraz dyskusje nad case studies. W czasie szkoleń RODO w branży e-commerce jest też czas na dysputy, podczas których prowadzący mogą odpowiedzieć na pytania uczestników, rozwiać ich wątpliwości i w ten sposób pomóc im uporządkować zdobyte wiadomości im uporządkować zdobyte wiadomości.