Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – czym zajmuje się administrator?

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie kursu uczestnicy poznają kluczowe terminy, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.