Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Nie szukaj już więcej! Tutaj użyjesz bezpłatny generator not księgowych.

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu należności mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe lub zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada też wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]