Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Automatyczna windykacja. Więcej informacji na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, dążące do ściągnięcia zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy taka forma windykacji nie zadziała, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc generuje identyczną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie z pewnością się zwiększa. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne scenariusze działań wszczynanych w stosunku do nie płacących klientów, określając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wspomniane wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi także zauważalną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]