Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, odnajdziesz na flobo.io.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wiele razy dopominać się od kontrahenta przelewu należności za dostarczone towary lub zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w efekcie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, jednakże powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy stu lub więcej fakturach pilnowanie należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]